Mərkəzi Bank Gəncə // 2014

Qəliblərin hazırlanması mərhələsinə istehsal edilən konstruksiyaların tökülməsi üçün işlənib hazırlanan qəliblərin istehsalı daxildir. Layihənin xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq, qəliblər lifdən, ağacdan və ya poladdan hazırlanır.