Quba Rayon məhkəməsi // 2013

Fibrobeton şüşə lifin əlavə edilməsi ilə yığılan konstruksiyalar öz gözəllikləri və möhkəmlikləri hesabına tikinti mühəndisliyi sahəsində geniş surətdə istifadə edilir.