Beton və beton məhsulları

M100 beton təməl işləri, özüllər və yol tikintisi üçün ən çox tələb olunan betondur. Minimum miqdarda sement istehsalını tələb edən arıq sinifinə aiddir.
 
Şirkətimiz tərəfindən təklif olunan M100 betonun tərkibi sənaye standartlarına və beton qarışıqları üçün GOST komponentlərinə uyğundur.
 
Betonun qarışığın sərtliyi və hərəkətliliyi, şaxtaya davamlılığı və suya davamlılığı kimi xüsusiyyətləri sifarişçinin fərdi tələblərinə uyğun olaraq hazırlıq mərhələsində reseptlə müəyyən edilir.
 
Yuxarıda göstərilən betona əlavə olaraq, biz aşağıdakı dərəcəli beton istehsal edirik:
marka 100-dən 700-ə qədər (daxil) və şap beton 100-dən 400-ə qədər (daxil)